محصولات آسان صنعت

گروه صنعتی آسان صنعت ازسال 1379 کار ساخت تابلوهای برق و کنترل را بصورت مونتاژ آغاز نموده و اکنون دارای یک کارگاه مونتاژ تابلو مجهز در شهرک صنعتی چهار دانگه می باشد.

عمده کارهای انجام شده عبارتند از:

  • تابلوهای کنترل PLC و DCS مربوط به صنایع گوناگون که مشروح آن در سوابق کاری و گالری دیده می شود