ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

کمپانی WAGO ارائه دهنده رنج کاملی از مبدل­های سیگنال که در صنعت با نامهای مختلفی مانند سیگنال کاندیشنر، ترانسدیوسر، بریر، ایزولاتور، و یا سیگنال آمپلی فایر شناخته می شوند، می­باشد. مبدلهای سیگنال WAGO دارای مشخصه های صنعتی انحصاری از قبیل: باریکترین عرض فیزیکی در بین تولید کنندگان محصولاتی از این نوع (عرض 6mm)، سخت ترین رنج دمای کار (-25 ~ +70 °C) و ضد لرزه (Anti Vibration) در بین سازندگان می­باشد. با توجه به اینکه اتصال سیمگیرها از تکنولوژی فنری (Cage Clamp) یا فشاری (Push Wire) بهره می­برند، تجهیزات مذکور در تمامی صنایعی که به نوعی متحرک و دارای لرزش هستند مانند صنایع حمل و نقل ریلی، واگن سازی، کشتی سازی، اتومبیل سازی، صنایع غذائی (مانند کارخانه های آرد و ماکارونی)، صنعت سیمان و صنعت نفت و پتروشیمی قابل استفاده و دارای گواهینامه های بین المللی در این صنایع می­باشند.

مبدل­های مذکور دارای سیگنال­های آنالوگ خروجی با قابلیت انتخاب از طرف اوپراتور و سیگنال­های ورودی متنوع زیر می­باشند:

– سیگنالهای آنالوگ ولتاژی یا جریانی در رنجهای متعارف آنالوگ

– انواع سنسور (RTD Sensors, Thermocouple , Ni Sensor , KTY Sensors)

– مقاومت متغیر تا یکصد کیلو اهم (ΩK100)

– ژنراتورهای فرکانس – Namur

– انواع سیگنالهای آنالوگ خروجی از سنسور یا ترانسمیترهای مختلف

– جریانهای 1 یا 5 آمپر خروجی Current Transformer

– تکرار کننده Repeater Power Supply & Repeater Power Supply HART

– دو برابر کننده یا Signal Conditioner های یک به دو (Signal Splitter)

– تقویت کننده های سیگنال (Signal Amplifier)

تناسب کامل بدنه و اتصالات با مدارات الکترونیکی، نقطه کلیدی در موفقیت یک تجهیز کنترلی می‌باشد. این همان چیزی است که کمپانی WAGO در خانواده رله ها، ترانسدیوسرها و مبدل های سیگنال به آن دست یافته است.

خانواده ترانسدیوسرهای WAGO به شرح زیر می‌باشند:

مدل WAGO/857-400 (Isolation Amplifier, With zero/Span Adjustment)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت و ایزوله کننده سیگنال با قابلیت تنظیم zero/span دارای استانداردهای:

CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

ایزولاسیون اکتیو 3-way و تست ولتاژی تا 2.5kv مطابق با استاندارد EN 61140

Short description:

The configurable 857-400 Isolation Amplifier is used to convert, amplify, filter

and electrically isolate analog standard signals.

Characteristics:

 • Zero/span adjustment across the entire measuring range
 • Calibrated scale switching
 • Switchable max. operating frequency
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input:

Input signal 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0… 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 1 … 5 V

(calibrated switchable)

Input resistance ≤ 50 Ω (In = mA)    ≥ 100 kΩ (In = V)

Output:

Output signal 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0… 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 1 … 5 V

(calibrated switchable)

Load impedance 600 Ω (Out = mA)    2 kΩ (Out = V)

مدل WAGO/857-401   (Isolation Amplifier, Configurable With Digital Output)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت و ایزوله کننده سیگنال با قابلیت پیکربندی از طریق کامپیوتر و دارای خروجی دیجیتال دارای استانداردهای:

CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

ایزولاسیون اکتیو 3-way و تست ولتاژی تا 2.5kv مطابق با استاندارد EN 61140

Short description:

The software-configurable 857-401 Isolation Amplifier converts standard signals and

amplifies, filters and electrically isolates analog standard signals.

Characteristics:

FDT/DTM configuration interface

 • Digital switching output
 • Calibrated scale switching
 • Analog, unipolar and bipolar, standard signals at input
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values.
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch or configuration software

Input:

Input signal -20 … +20mA, -10 … +10V, 0 … +30V *

Input resistance ≤ 200 Ω (I input)    > 100 kΩ (U input)

Max. input signal (31.2 V (U IN)  100 mA (I)

Output:

Output signal 0 – 20mA, 4 – 20mA, 0 – 5V, 1 – 5V, 0 – 10V, 2 – 10V,

0 – 10mA, 2 – 10mA*

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)   ≥ 2 kΩ (U output) 

Step response ≤ 8ms

Output – Digital

Max. switching voltage Supply voltage applied

Max. continues current 500 mA (up to 60 °C)  100 mA (60 °C … 70 °C)

مدل WAGO/857-402  (Universal Isolation Amplifier)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت کننده و ایزوله کننده سیگنال یونیورسال برای تمام سیگنالهای استاندارد تک قطبی و دو قطبی جهت تقویت ، فیلتر و ایزولاسیون الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گردد. مشخصات تجهیز فوق به شرح ذیل می‌باشد:

– حفاظت در برابر جریان بیش از حد ورودی با استفاده از فیوز قابل بازگشت.

– قابلیت تنظیم Zero/Span در تمام رنج‌های اندازه گیری.

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– فرکانس خروجی قابل تنظیم

– قابلیت تنظیم حد بالا برای سیگنال ورودی

– ایزولاسیون اکتیو 3-wayتا 2.5kv مطابق با استاندارد EN 61140

– قابل تنظیم از طریق DIP Switches و Push/slide switch

Short description:

The universal 857-402 Isolation Amplifier converts unipolar and bipolar standard signals

and amplifies, filters and electrically isolates analog standard signals.

Characteristics:

 • Overload protection of current input using reversible fuse
 • Zero/span adjustment across the entire measuring range (slide switch)
 • Calibrated scale switching for all 456 signals
 • Standard analog unipolar and bipolar signals, input/output
 • Switchable max. operating frequency
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values.
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switches, push/slide switch

Input signals:

Voltage: ± 60 mV, 0 … 60 mV, ± 100 mV,0 … 100 mV, ± 150 mV, 0 … 150 mV,± 300 mV, 0 … 300 mV, ±00 mV,

0 … 500 mV, ± 1 V, 0 … 1 V, ± 5 V,0 … 5 V, 1 … 5 V, ± 10 V, 0 … 10 V,2 … 10 V, ± 100 V, 0 … 100 V, ± 200 V,0 … 200 V

Current: ± 0.3 mA, 0 … 0.3 mA, ± 1 mA, 0 … 1 mA, ± 5 mA, 0 … 5 mA, ± 10 mA, 0 … 10 mA,2 … 10 mA, ± 20 mA,

 0 … 20 mA,4 … 20 mA, ± 50 mA, 0 … 50 mA,± 100 mA, 0 … 100 mA

Input resistance approx. 1 MΩ (U input)   ≤ 5 mA approx. 100 Ω;   > 5 mA approx. 10 Ω (I input)

Output signals:

Voltage: ± 5 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V,± 10 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V

Current:± 10 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA,± 20 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)  ≥ 1 kΩ (U output) 

مدل WAGO/857-409  (Bipolor isolution amplifier)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت و ایزوله کننده سیگنال تک قطبی جهت تقویت ، فیلتر و ایزولاسیون الکتریکی کلیه سیگنالهای آنالوگ استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد.مشخصات تجهیز فوق به شرح ذیل می‌باشد:

– حفاظت در برابر جریان بیش از حد ورودی با استفاده از فیوز قابل برگشت

– قابلیت تنظیم zero/span در تمام رنج‌های اندازه گیری

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– قابلیت تنظیم حدبالا برای سیگنال ورودی

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kvمطابق با استاندارد EN61140

– قابل تنظیم از طریق DIP swithes

Short description:

The 857-409 Bipolar Isolation Amplifier converts unipolar and bipolar standard signals

and amplifies, filters and electrically isolates analog standard signals.

Characteristics:

 • Overload protection of current input using reversible fuse
 • Zero/span adjustment across the entire measuring range
 • Calibrated scale switching
 • Standard analog unipolar and bipolar signals, input/output
 • Switchable max. operating frequency
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values.
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

Voltage: ± 5V, 0 – 5V, 1 – 5V, ± 10V, 0 – 10V, 2 – 10V

Current: ± 10mA, 0 – 10mA, 2 – 10mA, ± 20mA, 0 – 20mA, 4 – 20mA

Input resistance approx. 1MΩ (U input)    approx. 50Ω (Iinput)

Output signals:

Voltage: ± 5V, 0 – 5V, 1 – 5V, ± 10V, 0 – 10V, 2 – 10V,

Current:± 10mA, 0 – 10mA, 2 – 10mA,± 20mA, 0 – 20mA, 4 – 20mA

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)  ≥ 2 kΩ (U output) 

Overload capacity 32 V / 50 mA

Residual ripple < 10mV eff

ایزولاتورهای تک منظوره ولتاژی و جریانی کمپانی WAGO

مدلهای زیر ایزولاتورهای پیکربندی شده جهت تقویت، تبدیل، فیلتر و ایزولاسیون سیگنالهای استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدل WAGO/857-411  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Current Signals [0(4)~20mA To 0(4)~20mA]

مدل WAGO/857-412  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Voltage Signals [0(2)~10V To 0(2)~10V]

مدل WAGO/857-413  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Voltage to Current Signals [0~10V To 0~20mA]

مدل WAGO/857-414  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Voltage to Current Signals [0~10V To 4~20mA]

مدل WAGO/857-415  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Current to Voltage Signals [0~20mA To 0~10V]

مدل WAGO/857-416  (Isolation Amplifier, Fix Setting for Current to Voltage Signals [4~20mA To 0~10V]

ایزولاتورهای فوق الذکر به شرح ذیل می‌باشند:

– WAGO/857-411 ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال جریانی

– WAGO/857-412 ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال ولتاژی

-WAGO/857-413  ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال ولتاژ به جریان

– WAGO/857-414 ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال ولتاژ به جریان

–  WAGO/857-415ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال جریان به ولتاژ

– WAGO/857-416 ایزولاتور و تقویت کننده سیگنال جریان به ولتاژ

Short description:

The pre-configured isolation amplifiers convert, amplify, filter and electrically

isolate standard analog signals.

Characteristics:

 • Input/Output: current/voltage signal
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Input signals:                           Output signals:

857-411: 0(4) … 20 mA               0(4) … 20 mA

857-412: 0(2) … 10 V                 0(2) … 10 V

857-413: 0 … 10 V                     0 … 20 mA

857-414: 0 … 10 V                     4 … 20 mA

857-415: 0 … 20 mA                  0 … 10 V

857-416: 4 … 20 mA                  0 … 10 V

Input resistance ≤ 50 Ω (I input) ≥ 100 kΩ (U input)

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)  ≥ 2 kΩ (U output)

مدل WAGO/857-420  (Repeater Power Supply, Configurable with Current & Voltage Output)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت و ایزوله کننده سیگنال تک قطبی جهت تقویت ، فیلتر و ایزولاسیون الکتریکی کلیه سیگنالهای آنالوگ استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد.مشخصات تجهیز فوق به شرح ذیل می‌باشد:

– حفاظت در برابر جریان بیش از حد ورودی با استفاده از فیوز قابل برگشت

– قابلیت تنظیم zero/span در تمام رنج‌های اندازه گیری

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– قابلیت تنظیم حدبالا برای سیگنال ورودی

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kvمطابق با استاندارد EN61140

– قابل تنظیم از طریق DIP swithes

Short description:

The 857-420 Repeater Power Supply links 2- or 3-wire transmitters located in the field. It provides the power required and transmits the analog signals in an electrically isolated way.

Characteristics:

 • Power supply to SMART transmitters
 • Calibrated scale switching
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

 0 … 20 mA, 4 … 20 mA (calibrated switchable)

Input resistance ≤ 50 Ω Max. input current 50  mA

Transmitter supply V = 18 V at 30 mA

Output signals:

 0 … 20 mA, 4 … 20 mA,0… 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 1 … 5 V

(calibrated switchable)

Load impedance 600 Ω (Out = mA)   2 kΩ (Out = V)

Offset < 20 μA / < 10 mV

Residual ripple < 10mV eff

مدل WAGO/857-421  (Repeater Power Supply, HART)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تکرار کننده هوشمند

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-421 HART Repeater Power Supply links SMART transmitters located

in the field. It provides the power required and transmits the analog signals in an electrically isolated way.

Characteristics:

 • HART communication
 • Power supply to SMART transmitters
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Input:

4 … 20 mA

Input resistance ≤ 50 Ω

Transmitter supply V = 18 V at 30 mA

Max. Eingangsstrom Max. Speisestrom

 

Output:

4 … 20 mA

Load impedance 230 – 600Ω

Offset < 20 μA

Residual ripple < 10mV eff

مدل WAGO/857-423  (Signal Splitter With 2 Configurable Current Output)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

جداکننده و یا تقسیم کننده سیگنال آنالوگ با قابلیت تنظیم از طریق Dip Switch دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

کلیه سیگنالهای آنالوگ استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد. مشخصات تجهیز فوق به شرح ذیل می‌باشد:

– حفاظت در برابر جریان بیش از حد ورودی با استفاده از فیوز قابل برگشت

– قابلیت تنظیم حدبالا برای سیگنال ورودی

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

– قابل تنظیم از طریق DIP switches

Short description:

The 857-423 Signal Splitter converts standard signals and amplifies, filters and

electrically isolates analog standard signals.

Characteristics:

 • Two configurable current outputs
 • Calibrated scale switching
 • Switchable max. operating frequency
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0… 5 V,  0 … 10 V, 2 … 10 V, 1 … 5 V

(calibrated switchable)

Input resistance ≤ 50 Ω (In = mA)   ≥ 100 kΩ (In = V)

Output signals:

2 x 0(4) … 20 mA (calibrated switchable)

Load impedance 2 x 300Ω

مدل WAGO/857-450  (Loop Powered Isolation Amplifier)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تقویت و ایزوله کننده سیگنال بدون نیاز به تغذیه (Loop Powered) برای سیگنالهای مختلف آنالوگ و خروجی جریانی و دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

– قابلیت تنظیم zero/span

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– قابلیت تنظیم حدبالا برای سیگنال ورودی

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

– قابل تنظیم از طریق DIP swithes

Short description:

The 857-450 Loop-Powered Isolation Amplifier converts analog, unipolar and bipolar, standard signals. It is also designed to amplify, filter and electrically isolate standard analog signals.

Characteristics:

 • No additional supply voltage required
 • Zero/span adjustment
 • Analog, unipolar and bipolar, standard signals at input
 • Calibrated scale switching
 • Switchable max. operating frequency
 • Safe 2-way isolation with 2.5 kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

Current: ± 5 mA, 0 … 5 mA, ± 10 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, ± 20 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Voltage:± 1 V, 0 … 1 V, ± 5 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, ± 10 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, ± 20 V, ± 2 V, 0 … 2 V

Input resistance approx. 1 MΩ (U input)  approx. 50 Ω (I input)

Output signals:

4 … 20 mA

Load impedance ≤ 600 Ω

Overload capacity 30 V / 50 mA

مدل WAGO/857-451  (Passive Isolator, 1 Channel)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ایزوله کننده سیگنال یک کاناله بدون نیاز به تغذیه برای سیگنال آنالوگ جریانی و دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 1- and 2-channel passive isolators filter and electrically isolate 0(4) – 20mA analog standard signals.

Characteristics:

 • No additional supply voltage required
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Input signals:

0(4) … 20 mA

Max. input signal 40 mA

Voltage drop intput < 2.0 V at 20 mA (output)

Responce current 100 μA

Output signals:

0(4) … 20 mA

Load impedance 600 Ω

 

مدل WAGO/857-452  (Passive Isolator, 2 Channel)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ایزوله کننده سیگنال دو کاناله بدون نیاز به تغذیه برای سیگنال آنالوگ جریانی و دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 1- and 2-channel passive isolators filter and electrically isolate 0(4) – 20mA

analog standard signals.

Characteristics:

 • No additional supply voltage required
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Input signals:

2 x 0(4) … 20 mA

Max. input signal 40 mA

Voltage drop intput < 2.0 V at 20 mA (output)

Responce current 100 μA

Output signals:

2 x 0(4) … 20 mA

Load impedance 600Ω

مدل WAGO/857-500  (Ferequency Signal Conditioner 0.1Hz ~ 120KHz)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تبدیل کننده سیگنالهای فرکانسی از انواع پالس ژنراتور و سنسورهای PNP  و NPN و Namur دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-500 Frequency Transducer collects 0.1–120kHz signals from

NAMUR, NPN or PNP sensors and converts them into analog standard signals.

Characteristics:

 • Signal acquisition from NAMUR, NPN or PNP sensors
 • Calibrated scale switching
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration: Configuration DIP switch

Input: Sensor types

-Frequency generators

-NAMUR sensors

-NPN/PNP transistor outputs without pull-up or pull-down resistor

-mech. contact (dry contact)

Input for frequency generators or NPN/PNP transistor outputs with pull-up or pull-down resistor

Frequency range 0.1 Hz … 120 kHz        Signal level:1.5V,10V,20V (switchable)

Max. input signal +/- DC 31.2 V              Pulse length ≥ 1 μs

Signal form (Any)                                  Coupling AC/DC (AC above 10Hz)(adjustable)

Min. measuring span 10 Hz                    Input resistance 10 kΩ

 

Input for NAMUR sensors per DIN EN 50227

Sensor supply DC 8.2 V            Signal current (0) ≤ 1.2 mA

Signal current (1) ≥ 2.1 mA         Hysteresis 0.45 mA

Input resistance < 600 Ω            Frequency range 0.1 Hz … 1 kHz

Pulse length ≥ 500 μs                Min. measuring span 10 Hz

Short-circuit current ≤ 14 mA      Short-circuit monitoring > 4.7 mA

Wire break monitoring < 0.2 mA

Input for NPN/PNP transistor outputs without pull-up or pull-down resistor or mech. contact (dry contact)

Frequency range 0.1 Hz … 20 kHz          Pulse length ≥ 25 μs

Min. measuring span 10 Hz                    Open-circuit voltage 5 VDC

NPN_Residual voltage < 1.5 V               PNP Switching voltage > 7.5 V + residual voltage UCE sat

Output signals:

Voltage: 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V

Current: 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (I output) ≥ 2 kΩ (U output)

Conversion time Gate time measurement method (> 400 Hz): < 20 ms

Pulse time measurement method (< 400 Hz): < 200 μs + TCycle duration

 

مدل WAGO/857-531  (Threshold Value Switch With Analog Input and Changeover Relay Output)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسر برای تنظیم مقدار آستانه سیگنالهای آنالوگ ورودی ولتاژی یا جریانی، و دارای خروجی دیجیتال یا بصورت کنتاکت متغیر

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– سوئیچ دیجیتال در خروجی

– کنتاکت Chang Over در خروجی

– قابلیت تنظیم حد آستانه بوسیله DIP switches

– ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The threshold value switch for analog signals monitors analog standard signals and reports signals exceeding a preset threshold.

Characteristics:

 • FDT/DTM configuration interface
 • Digital switching output
 • Changeover contact relay output
 • Calibrated scale switching
 • Threshold value configuration via DIP switches and teach-in function via push/slide Switch
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch, push/slide switch or configuration software

Input signals: -10…+10V, -20…+20mA, 0…+30V

Input resistance ≤ 200 Ω (I input)  > 100 kΩ (U input)

Max. input signal (31.2 V (UIN) 100 mA (IIN)

Output:

Output – Relay

Contact type 1 changeover contact

Max. switching voltage 250 V AC

Max. continuous current (terminal blocks in a row)

 max. 6 A (to 60 °C), 2 A (60 to 70 °C)

Max. Switching power (resistive) 1250 VA AC

Number of switching thresholds 1 or. 2 (adjustable)

Configurable rise and fall delay time 0 … 10 s (via DIP switch), 0 … 30 s (via software) *

Output – Digital

Max. switching voltage Supply voltage applied

Max. continuous current 500 mA (to 60 °C) 100 mA (60 to 70 °C)

مدل WAGO/857-550  (Current Signal Conditioner AC/DC 0 ~ 1A , 0 ~ 5A)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

ترانسدیوسر ورودی جریان AC/DC (دریافت از ترانس جریان 0~1A , 0~5A) و خروجی سیگنالهای آنالوگ استاندارد و دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • اندازه گیری مقدار موثر جریان واقعی
 • سوئیچ بین مقدار اندازه گیری شده و تنظیم شده
 • زمان پاسخ دهی بسیار سریع در خروجی
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-550 Current Transducer measures 0–1A and 0–5A AC/DC currents and

converts the input signal to a standard analog signal at the output.

Characteristics:

 • True RMS measurement or arithmetic mean value
 • Switchable filter function
 • Switching between measuring ranges is calibrated
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140
 • Extremely fast response times
 • Measuring range overflow indication

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals: 0 … 1 A AC/DC; 0 … 5 A AC/DC

Input resistance 10 mΩ (5 A); 47 mΩ (1 A)

Frequency range 16 Hz … 150 Hz

Output signals:

Voltage: 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V

Current: 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)* ≥ 2 kΩ (U output)

*Temperature range restrictions may occur.

Filter (T10-90) 260 ms (DC), 600 ms (AC 50 Hz)

Output – Digital

Max. switching voltage Supply voltage applied

Max. continuous current 500 mA (up to 60 °C) 100 mA (60 °C … 70 °C)

مدل WAGO/857-552  (Rogowski Signal Conditioner)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این ترانسدیوسر سیگنال اولیه خود را از مبدل RC1 برای جریانهای تا500 آمپر و RC2A برای جریانهای تا 2000 آمپر جهت خواندن جریانهای بالا میگیرد و آنرا به سیگنالهای آنالوگ استاندارد در خروجی تبدیل می کند.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • همخوانی با تیپهای مختلف Rogowski Coil
 • قابلیت تنظیم سیگنال خروجی از طریق Dip Switches
 • اندازه گیری مقدار موثر جریان واقعی
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The Rogowski transducer records RMS values from alternating currents via a Rogowski coil, converting the input signal into a standard analog signal on the output side.

Characteristics:

 • Supports different types of Rogowski coils
 • True RMS measurement (TRMS)
 • Configurable output signal
 • Configuration via DIP switch
 • Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage to EN 61140
 • No current bar interruption during installation
 • Measuring range overflow indication

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

RC1 500 A: Sensitivity 10.05 mV

RC2A 2000 A: Sensitivity 40.2 mV

RC2B: Sensitivity 100 mV

50/60 Hz sinusoidal and distorted

sinusoidal signals (e.g. leading edge and trailing edge)

Frequency range 16 Hz … 100 Hz

Output signals:

Voltage: 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V

Current: 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Overcurrent 0 % or +5 % (e. g. 10.5 V/21 mA)

Overrange / measuring range 0 % or +2.5 %

Load impedance Current ≤ 600 Ω, Voltage ≥ 1000 Ω

Measuring procedure True RMS measurement

Filter (T) 600 ms

Output – Digital

Max. switching voltage Supply voltage applied

Max. continuous current 500 mA

مدل WAGO/857-640  [Multifunction Time Relay With 1 Changeover Contact (1U)]

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

تایمر مولتی فانکشن با قابلیت تنظیم برای 14 برنامه قابل تنظیم و کاربردی از قبیل On-delay و Off-delay و تنظیم رنج وسیع زمانی از 0.01 s  الی 100 h دارای یک کنتاکت Changover 6A

 • ولتاژ تغذیه 24Vdc
 • جریان دهی کنتاکت خروجی تا دمای 60 درجه سانتیگراد 6A و از 60 الی 70 درجه سانتیگراد 2A
 • کاربرد در صنعت ریلی و راه آهن
 • دمای کارکرد از -25 الی 70 درجه سانتیگراد
 • تنظیم گسترده زمان: 01~0.1 s – 0.1~1 s – 1~10 s – 10~100 s – 1~10 min – 10~100 min – 1~10 h – 10~100 h

مدل WAGO/857-642  [Multifunction Time Relay With 1 Changeover Contact (1U)]

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

تایمر مولتی فانکشن با قابلیت تنظیم برای 7 برنامه قابل تنظیم و کاربردی از قبیل On-delay و Off-delay و تنظیم رنج وسیع زمانی از 0.01 s  الی 100 h دارای یک کنتاکت Changover 6A

 • ولتاژ تغذیه 24Vdc
 • جریان دهی کنتاکت خروجی تا دمای 60 درجه سانتیگراد 6A و از 60 الی 70 درجه سانتیگراد 2A
 • کاربرد در صنعت ریلی و راه آهن
 • دمای کارکرد از -25 الی 70 درجه سانتیگراد
 • تنظیم گسترده زمان: 01~0.1 s – 0.1~1 s – 1~10 s – 10~100 s – 1~10 min – 10~100 min – 1~10 h – 10~100 h

مدل WAGO/857-800   (Temperature Signal Conditioner for Pt Sensors as well as Resistors  0 … 1 kΩ; 0 … 4.5 kΩ)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

این ترانسدیوسر مبدل RTD در انواع (Pt 00, Pt200, Pt500 and Pt1000 as well as resistors  0 … 1 kΩ; 0 … 4.5 kΩ) دو و سه و چهار سیمه و در رنج دمائی -200 الی 850 درجه سانتیگراد به انواع سیگنالهای آنالوگ استاندارد می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت تنظیم سیگنال خروجی از طریق Dip Switches
 • قابلیت تشخیص قطعی سیم و یا اتصال کوتاه مسیر
 • قابلیت اندازه گیری مقادیر پائینتر و بالاتر از رنج تعریف شده
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-800 Temperature Transducer records Pt100, Pt200, Pt500 and Pt1000 sensors,

as well as resistors up to 4.5 kOhm, converting the temperature signal into a standard analog signal on the output side.

Characteristics:

 • For Pt100, Pt200, Pt500 and Pt1000 sensors, as well as resistors up to 4.5 kOhm
 • 2-, 3-, and 4-wire connection technology
 • Calibrated scale switching
 • Sensor’s wire break/short circuit
 • Measuring range underflow/overflow
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

PT  sensors and resistors (Sensor types Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000)

Sensor connection 2-wire,  3-wire, 4-wire (switchable)

Temperature range -200 °C … +850 °C

Sensorspeisestrom < 0.5  mA

Resistor input 0 … 1 kΩ  , 0 … 4.5 kΩ

Output signals:

0 … 20 mA, 4 … 20 mA,  0 … 10 V,  2 … 10 V,  0… 5 V, 1 … 5 V,  0 … 10 mA, 2 … 10 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (Out = mA)    ≥ 2 kΩ (Out = V)

Step response 180 ms (360 ms at 3-wire)

مدل WAGO/857-801   (Temperature Signal Conditioner for Pt Sensors * as well as Resistors  0 … 1 kΩ; 0 … 4.5 kΩ)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO
ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

در این مدل تمامی مشخصات 857-800 بطور کامل وجود دارد بعلاوه اینکه تنظیمات غیر از Dip Switch  بوسیله نرم افزار و از طریق برنامه کامپیوتر نیز قابل تنظیم می باشد.

مدل WAGO/857-809  (Potentiometer Position Signal Conditioner)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

در این مدل میتوانید به ترمینالهای ورودی مقاومت متغیر دو سیمه و یا سه سیمه (پتانسیو متر) را متصل و وضعیت تغییرات آنرا در خروجی بوسیله سیگنالهای آنالوگ استاندارد دریافت نمائید.

Short description:

The 857-809 Potentiometer Position Transducer records resistance signals (e.g.,from potentiometers), converting them into an analog standard signal. The device is supplied with 24VDC (nominal voltage). Configuration is performed via DIP switches.

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switches, push/slide switch

Input signals: Potentiometer

Input range Potentiometer          100 Ω  – 100 kΩ

Resistors                                  10 Ω – 100 kΩ

Min. measuring range                100 Ω

Output signal:

Voltage: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V

Current:  0 – 20 mA, 4 – 20 mA,  0 – 10 mA, 2 – 10 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)   ≥ 2 kΩ (U output)

Step response < 32 ms

Output – Digital

Max. switching voltage Supply voltage applied

Max. continuous current 100 mA

مدل WAGO/857-810  (Temperature Signal Conditioner for Thermocouples of Types J and K)

این ترانسدیوسر مبدل Thermocouple در انواع (J Type & K Type) و در رنج دمائی -150 الی 1350 درجه سانتیگراد به انواع سیگنالهای آنالوگ استاندارد می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت تنظیم نوع سنسور ورودی و سیگنال خروجی از طریق Dip Switches
 • قابلیت تشخیص قطعی سیم
 • تصحیح خطا در حالت سرد
 • قابلیت اندازه گیری مقادیر پائینتر و بالاتر از رنج تعریف شده
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-810 Thermocouple Temperature Transducer is suitable for the connection of type J and K thermocouples. On the output side, the thermocouple temperature transducer converts the temperature signal into an analog standard signal.

Characteristics:

 • For thermocouples of type J and K
 • Cold junction compensation (on/off)
 • Calibrated scale switching
 • Sensor’s wire break
 • Measuring range underflow/overflow
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

Thermocouples

Sensor types Thermocouples of types J and K

Temperature range Type J:         -150 °C … +1200 °C  

Type K:                                     -150 °C … +1350 °C

Output:

Output signal 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V,  2 … 10 V, 0… 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (Out = mA)    ≥ 2 kΩ (Out = V)

Cold junction compensation on / off (default: on)

Cold junction error 3 K (typ. 2 K )

Step response 60 ms without cold junction compensation/ 120 ms with cold junction compensation

مدل WAGO/857-811  (Temperature Signal Conditioner for Thermocouples of Types J and K *)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این ترانسدیوسر مبدل Thermocouple در انواع (J Type & K Type) و در رنج دمائی -150 الی 1350 درجه سانتیگراد به انواع سیگنالهای آنالوگ استاندارد می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت تنظیم نوع سنسور ورودی و سیگنال خروجی از طریق Dip Switches
 • قابلیت تشخیص قطعی سیم
 • تصحیح خطا در حالت سرد
 • قابلیت اندازه گیری مقادیر پائینتر و بالاتر از رنج تعریف شده
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-811 Thermocouple Temperature Transducer is suitable for the connection of type J and K thermocouples. On the output side, the thermocouple temperature transducer converts the temperature signal into an analog standard signal.

Characteristics:

 • FDT/DTM configuration interface
 • For thermocouples of type J and K (E, R, N, S, T, B, C)
 • Cold junction compensation (on/off)
 • Calibrated scale switching
 • Sensor’s wire break
 • Measuring range underflow/overflow
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals:

Thermocouples

Sensor types Thermocouples of types J and K

Temperature range Type J:         -150 °C … +1200 °C  

Type K:                                     -150 °C … +1350 °C

Output:

Output signal 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V,  2 … 10 V, 0… 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA

Load impedance ≤ 600 Ω (Out = mA)    ≥ 2 kΩ (Out = V)

Cold junction compensation on / off (default: on)

Cold junction error 3 K (typ. 2 K )

Step response 60 ms without cold junction compensation/ 120 ms with cold junction compensation

مدل WAGO/857-818  (Ni Signal Conditioner for Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

در این مدل سنسور ورودی از نوع Ni Sensor و در مدلهای مختلف زیر بوده و خروجی نیز بر اساس سیگنالهای آنالوگ استاندارد و با قابلیت تنظیم بوسیله Dip Switches می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت تنظیم نوع سنسور ورودی و سیگنال خروجی از طریق Dip Switches
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-818 Ni Transducer (Ni = nickel) records signals from Ni sensors featuring all standard characteristics. On the output side, the NI temperature transducer converts the temperature signal into a standard analog signal.

Characteristics:

 • For Ni100, Ni120, Ni200, Ni500 and Ni1000 sensors
 • Calibrated scale switching
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signals: Ni sensors

Max. input signal ± 31.2 V DC

Sensor types Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000

Sensor connection 2-wire,  3-wire, 4-wire (switchable)

Output signals: 0 … 10 mA, 2 … 10 mA,  0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0… 5 V,

1 … 5 V, 0 … 10 V,  2 … 10 V

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)   ≥ 2 kΩ (U output)

Step response < 60 ms at 2- and 4-conductor measurement < 120 ms at 3-conductor measurement

مدل WAGO/857-819  (Millivolt Signal Conditioner from -100 mV … +100 mV and 0 mV … 1000 mV)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

در این مدل سیگنال ورودی بصورت ولتاژ میلی ولت از انواع سنسورهای مختلف و یا یک سورس بیرونی باشدو سیگنال خروجی نیز بر اساس سیگنالهای آنالوگ استاندارد و با قابلیت تنظیم بوسیله Dip Switches می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت تنظیم مقدار شروع و خاتمه ولتاژ ورودی (میلی ولت) از طریق Dip Switches
 • قابلیت تنظیم نوع سیگنال آنالوگ خروجی از طریق Dip Switches
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-819 Millivolt Transducer converts input millivolt signals into an analog standard signal on the output side.

Characteristics:

 • FDT/DTM configuration interface
 • Calibrated scale switching
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch or configuration software

Input signals:

-100 mV … +100 mV, 0 mV … 200 mV, 0 mV … 1000 mV (in 100 mV increments)

Input resistance:            > 1MΩ

Max. input signal:          31.2V

Output signals:

0 – 10mA, 2 – 10mA , 0 – 20mA, 4 – 20mA , 0 – 5V, 1 – 5V,  0 – 10V, 2 – 10V

Load impedance: ≤ 600 Ω (I output) ; ≥ 2 kΩ (U output) 

Step response 50ms

 

مدل WAGO/857-820  (KTY Signal Conditioner)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

در این مدل از سیگنال کاندیشنر، سیگنال ورودی بصورت سنسور دمای KTY ( از تیپ KTY 81-110 الی تیپ KTY 19 و ST13 و ST20 ) می باشد و سیگنال خروجی نیز بوسیله Dip Switch بصورت یکی از سیگنالهای آنالوگ استاندارد می باشد.

دارای استانداردهای: CE ، UL508 ، ANSI/ISA ، Shipbuilding

 • قابلیت پشتیبانی از انواع سنسورهای KTY انتخاب از طریق Dip Switches
 • قابلیت تنظیم نوع سیگنال آنالوگ خروجی از طریق Dip Switches
 • ایزولاسیون 3-way تا 2/5kv مطابق با استاندارد EN61140

Short description:

The 857-820 KTY Transducer records signals from KTY sensors featuring all standard characteristics. On the output side,  the KTY temperature transducer converts the temperature signal into a standard analog signal.

Characteristics:

 • Supports all standard KTY sensors
 • Calibrated scale switching
 • Clipping capability allows analog standard signal limitation to upper range values
 • Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage to EN 61140

Technical Data

Configuration:

Configuration DIP switch

Input signal: KTY sensors Max. input signal ± 30 V DC

Sensor types KTY81-110, KTY81-120, KTY81-150 ،KTY82-110, KTY82-120, KTY82-150, KTY81-121, KTY82-121, KTY81-122, KTY82-122, KTY81-210, KTY81-220, KTY82-210, KTY82-220, KTY81-221, KTY82-221, KTY81-222, KTY82-222, KTY81-250, KTY82-250, KTY83-110,  KTY83-120, KTY83-150, KTY83-121,  KTY83-122, KTY83-151, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-151, KTY16, KTY19, ST13, ST20

Sensor connection 2-conductor

 

Output signal: 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0… 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V,  2 … 10 V

Load impedance ≤ 600 Ω (I output)   ≥ 2 kΩ (U output)

Step response < 50 ms

Output – Digital:  Max. switching voltage Supply voltage applied Max. continuous current 500 mA (up to 60 °C)

100 mA (60 °C … 70 °C)

مدل WAGO/857-1330  (2 relays with 1 make contact (1 a) for normal switching power input voltage 24V AC/DC)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این مدل بصورت یک اینترفیس رله ای با دو ورودی و خروجی کاملا مجزا بصورت دیجیتال برای ایمنی بیشتر سیگنالهای دیجیتال تا 6 آمپر (دو عدد رله باریک 6 میلیمتری در قالب یک رله با همان ضخامت باریک 6 میلیمتری) عمل می نماید.

Technical Data

Contact material AgSnO

Input voltage range:                               24V AC/DC -15% … +20%  In: 10mA

Contact material:                                   AgSnO2

Max. switching voltage:                        250 V AC

Max. continuous current (terminal blocks in a row): 4 A

Max. Switching power (resistive):           AC 1000 VA; DC see load limit curve

Pull-in/drop-out/bounce time typ:                       5 ms / 6 ms / 5 ms

Nominal operating mode:                       continuous duty

Dielectric strength contact-coil:              2.5 kV

Surge capacity open contact:                1 kV

Nominal voltage acc. to VDE 0110 Part 1/4.97,IEC 60664-1: 250  V / 4  kV / 3

Mechanical life:                                                 5,000,000 Switching Operations

Mechanical life at max. load (resistance): 500,000  Switching Operations

Ambient operating temperature: (Vn)      -25 °C … +60 °C

Dimensions (mm) W x H x L:                  6 x 96 x 94

Wire connection:                                               CAGE CLAMP

Cross sections:                                     solid: 0.08 mm² … 2.5 mm² / AWG 28 … 12

fine-stranded: 0.34 mm² … 2.5 mm² / AWG 22 … 12

Approvals VDE 0110 / EN 60664; VDE 0435 / EN 61810-1

مدل WAGO/857-1494  (Dual channel optocoupler Input: 2 x 24 VDC Output: 2 x 9 – 60 VDC / 0.1 A)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این مدل بصورت یک اینترفیس Solid State Relay با دو ورودی و خروجی کاملا مجزا بصورت اوپتوکوپلر برای ایمنی بیشتر سیگنالهای دیجیتال تا 0.1 آمپر (دو عدد اوپتوکوپلر باریک 6 میلیمتری در یک قالب با همان ضخامت باریک 6 میلیمتری) عمل می نماید.

Control circuit:

Nominal input voltage:   2 x 24 V DC

Input voltage range:       Vn -30 % … +25 %

Input voltage range:       (low level) 0 V … 5 V

Input voltage range:       (high level) 16.8 V … 30 V

Input current range:        3 mA … 7.8 mA

Nominal input current:    (I) 5.6 mA

Load circuit:

Switching voltage:         2 x DC 9 V … 60 V

Max. switching current:  2 x 0.1 A DC

Peak reverse voltage:    100 V

Forward voltage at max. switching current: < 2 V

Leakage current at nominal voltage: 25 μA

Switch on/switch off time: 20 μs / 120 μs

Max. switching frequency: 1.5 kHz

Dielectric strength control/switching circuit: 2.5 kV

Dielectric strength channel/channel 4 kV

Ambient operating temperature -25 °C … +70 °C

Dimensions (mm) W x H x L: 6 x 96 x 94

مدل WAGO/857-1430  (Dual channel optocoupler Input: 2 x 24 VDC Output: 2 x 3 – 30 VDC / 3 A)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این مدل بصورت یک اینترفیس Solid State Relay با دو ورودی و خروجی کاملا مجزا بصورت اوپتوکوپلر برای ایمنی بیشتر سیگنالهای دیجیتال تا 3 آمپر (دو عدد اوپتوکوپلر باریک 6 میلیمتری در یک قالب با همان ضخامت باریک 6 میلیمتری) عمل می نماید.

Control circuit:

Nominal input voltage:   2 x 24 V DC

Input voltage range:       Vn -30 % … +25 %

Input voltage range:       (low level) 0 V … 5 V

Input voltage range:       (high level) 16.8 V … 30 V

Input current range:        4.25 mA … 11 mA

Nominal input current:    (I) 7.75 mA

Load circuit:

Switching voltage:         2 x DC 3 V … 30 V

Max. switching current:  2 x 3 A DC

Peak reverse voltage:    55 V

Forward voltage at max. switching current: < 0.2 V

Leakage current at nominal voltage: 250 μA

Switch on/switch off time: 25 μs / 250 μs

Max. switching frequency: 300 Hz

Dielectric strength control/switching circuit: 2.5 kV

Dielectric strength channel/channel 4 kV

Ambient operating temperature -25 °C … +70 °C

Dimensions (mm) W x H x L: 6 x 96 x 94

 

مدل WAGO/2857-401  (Universal Isolation Amplifier)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

تقویت کننده و مبدل و فیلتر و ایزوله کننده سیگنالهای آنالوگ یونیورسال برای تمام سیگنالهای استاندارد تک قطبی و دو قطبی جهت تقویت ، فیلتر و ایزولاسیون الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گردد. مشخصات تجهیز فوق به شرح ذیل می‌باشد:

– قابلیت پشتیبانی سیگنالهای تک قطبی و دو قطبی در ورودی و خروجی

– ایزولاسیون اکتیو 3-way تا 4kv مطابق با استاندارد EN 61140

– قابل تنظیم از طریق DIP Switches و Keypad Display و نرم افزار رابط

Short description:

The Universal Isolation Amplifier converts, amplifies, filters and electrically isolates analog signals.

Features:

 • Analog unipolar/bipolar signals at input/output
 • A digital signal output reacts to configured measuring range limits (switching ON/OFF delay and threshold value switch function configurable with up to two threshold values).
 • A digital HOLD input freezes the output signal.
 • Clipping capability provides analog signal limitation to output end values.
 • Adjustable software/hardware filter
 • Input/Output response simulation via configuration display
 • Safe 3-way isolation with 4 kV test voltage acc. to EN 61140

Technical Data

Configuration: DIP switch, interface configuration software, interface configuration app, configuration display

Input signal:

Current:  ± 1 mA; 0 … 1 mA; ± 10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ± 20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ± 100 mA; 0 … 100 mA

Voltage: ± 1 V; 0 … 1 V;  ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ± 30 V; 0 … 30 V;

± 100 V; 0 … 100 V; ± 200 V; 0 … 220 V

Input resistance:  ≥ 1 MΩ (U input); ≤ 50 Ω (I input)

Max. operating frequency: 10 kHz / 5 kHz / 100 Hz / 30 Hz

(configurable via DIP switch)

Input – Digital: HOLD signal 11.8 V … U

Output:

Current: ± 10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ± 20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA

Voltage: ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V

Load impedance Current:           ≤ 600 Ω;

Voltage:                                    ≥ 1 kΩ

Overload capacity: -250 V; +250 V / -120 mA; +120 mA

Output – Digital: Max. switching voltage Supply voltage applied -0.3 V

Max. continuous current: 100 mA (no internal restriction)

مدل WAGO/2857-533  (RTD Threshold Value Switch)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این مدل از سیگنال کاندیشنر WAGO مخصوص سنسورهای دمای RTD تا PT20000 بوده و قابلیت تنظیم از طریق DipSwitch و نرم افزار و Keypad Display را نیز داراست.

– قابلیت دریافت سیگنال از سنسورهایRTD  و پتانسیومترها

– دارای خروجی دیجیتال رله ای با قابلیت تنظیم تاخیر و توابع دیگر

– ایزولاسیون اکتیو 3-way تا 4kv مطابق با استاندارد EN 61140

– قابل تنظیم از طریق DIP Switches و Keypad Display و نرم افزار رابط

Short description:

WAGO’s RTD Threshold Value Switch for RTD sensors, potentiometers and resistors monitors and reports signals of up to two switching thresholds.

Features:

 • Both digital signal output and relay with make contact react to configured measuring range limits (switching ON/OFF delay and threshold value switch function configurable with up to two threshold values).
 • Configurable RTD factor
 • Adjustable software filter
 • Input/Output response simulation via configuration display
 • Safe 3-way isolation with 4 kV test voltage acc. to EN 61140

Technical Data

Configuration: DIP switch, interface configuration, software, interface configuration app, configuration display

Input Signals: RTD sensors, potentiometers and resistors Sensor types Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt5000, Pt10000,

Pt10 … Pt20000 (expanded)

Sensor connection: 2 , 3 , and 4-wire, Difference

Sensor supply current: < 0.5 mA

Temperature range:  -200 °C … +850 °C

Resistor input: 0 … 100 kΩ

Output:

Output – Digital:

Max. switching voltage Supply voltage applied: -0.3 V

Max. continuous current: 100 mA (no internal restriction)

Number of switching tresholds 1 or 2 Configurable rise and fall delay time:

0 … 10 s (via DIP switch); 0 … 60 s (expanded)

Output – Relay:

Contact type 1 make contact (1 a)

Contact material AgNi (gold-plated)

Max. switching voltage: 250 VAC

Max. continuous current: 6 A (up to 60 °C), 3 A (60 °C …  70 °C)

Pull-in/drop-out/bounce time typ: 8 ms / 4 ms / 8 ms

Number of switching tresholds: 1 or 2 Configurable rise and fall delay time

0 … 10 s (via DIP switch); 0 … 60 s (expanded)

 

مدل WAGO/2857-534  (TC Threshold Value Switch)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این مدل از سیگنال کاندیشنر WAGO مخصوص سنسورهای دمای ترموکوپل در انواع مختلف زیر بوده و قابلیت تنظیم از طریق DipSwitch و نرم افزار و Keypad Display را نیز داراست.

– قابلیت دریافت سیگنال از تمامی انواع سنسورهای ترموکوپل

– دارای خروجی دیجیتال رله ای با قابلیت تنظیم تاخیر و توابع دیگر

– ایزولاسیون اکتیو 3-way تا 4kv مطابق با استاندارد EN 61140

– قابل تنظیم از طریق DIP Switches و Keypad Display و نرم افزار رابط

Short description:

WAGO’s Thermocouple Threshold Value Switch for TC sensors monitors and reports signals of up to two switching  thresholds.

Features:

 • Both digital signal output and relay with changeover contact react to configured measuring range limits (switching ON/OFF delay and threshold value switch function configurable with up to two threshold values).
 • Adjustable software filter
 • Input/Output response simulation via configuration display
 • Safe 3-way isolation with 4 kV test voltage acc. to EN 61140

Technical Data

Configuration: DIP switch, interface configuration software, interface configuration app, configuration display

Input signals: Sensor types Thermocouple’s type J, K, E, R, N, S, T, B, S

Temperature range Type J: -210 °C … +1200 °C

Type K: -200 °C … +1372 °C

Cold junction compensation On/Off (Default: On)

Cold junction error 3 K (type 2 K)

Output:

Output – Digital:

Max. switching voltage Supply voltage applied: -0.3 V

Max. continuous current:100 mA (no internal restriction)

Number of switching tresholds: 1 or 2 Configurable rise and fall delay time

0 … 10 s (via DIP switch); 0 … 60 s (expanded)

Output – Relay:

Contact type 1 changeover contact (1 u)

Contact material AgNi (gold-plated)

Max. switching voltage: 250 VAC

Max. continuous current:6 A (up to 60 °C), 3 A (60 °C …  70 °C)

Pull-in/drop-out/bounce time typ: 8 ms / 4 ms / 8 ms

Number of switching tresholds 1 or 2 Configurable rise and fall delay time

0 … 10 s (via DIP switch); 0 … 60 s (expanded)

مدل WAGO/2857-550  (Current Signal Conditioner AC/DC 100 A)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

ترانسدیوسر ورودی جریان AC/DC (تا جریان 100 آمپر بصورت اتصال مستقیم سیم عبوری از درون ترانسدیوسر) و خروجی سیگنالهای آنالوگ استاندارد و دارای استانداردهای: CE ،DIN EN 61010-1 ,DIN EN 60664-1 ,DIN EN 61140

 • دارای خروجی دیجیتال رله ای با قابلیت تنظیم تاخیر و توابع دیگر
 • ایزولاسیون اکتیو 3-way تا 4kv مطابق با استاندارد EN 61140
 • قابل تنظیم از طریق DIP Switches و Keypad Display و نرم افزار رابط

Short description:

The 2857-550 Current Signal Conditioner measures AC/DC currents up to 100 A, while converting the measured current into an analog standard signal at the output.

Features:

 • Both digital signal output and relay with changeover contact react to configured measuring range limits (switching ON/OFF delay and threshold value switch function configurable with up to two threshold values).
 • Clipping capability provides analog signal limitation to output end values.
 • Adjustable software filter
 • Input/Output response simulation via configuration display
 • Safe 3-way isolation with 4 kV test voltage acc. to EN 61140

Technical Data

Configuration: DIP switch, interface configuration software, interface configuration app, configuration display

Input Signals: 500 mA … 100 A (AC) / -100 A … 100 A (DC)

Response threshold: 500 mA (AC) / 250  mA (DC)

Resolution: 10 mA

Frequency range:15 Hz … 1000 Hz

Output Signals:

Current: ± 10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA;  ± 20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA

Voltage:  ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V

Overcurrent: 0% or +5% (e.g., 10.5 V / 24 mA)

Measuring range overflow/underflow: 0% or +2.5%

Load impedance Current: ≤ 600 Ω; Voltage: ≥ 1 kΩ

Output – Digital:

Max. switching voltage Supply voltage applied: -0.3 V

Max. continuous current:100 mA (no internal restriction)

Output – Relay:

Contact type 1 changeover contact (1 u)

Contact material AgNi (gold-plated)

Max. switching voltage: 250 VAC

Max. continuous current: 6 A (up to 60 °C), 3 A (60 °C …  70 °C)

Pull-in/drop-out/bounce time typ: 8 ms / 4 ms / 8 ms

مدل WAGO/2857-900  (Configuration Display)

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

این ابزار جهت اجرای تنظیمات بر روی ترانسدیوسرهای سری WAGO 2857 بکار می رود

Features:

 • Easy mounting on 2857 Series devices
 • Automatic module detection
 • Capacitive user interface with slider function
 • Intuitive menu navigation
 • Color backlight for status indication
 • Device configuration and process value visualization
 • Easy copying of device configuration

Technical Data

Environmental requirements:

Ambient operating temperature -20 °C … +70 °C

Dimensions and weight:

Dimensions (mm) W x H x L 22 x 13 x 59

 

برای مشاهده مشخصات فنی بیشتر لطفا فایل PDF Data Sheet مربوط به هر کد را دانلود و مطالعه فرمائید.

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO | آسان صنعت نمایندگی WAGO و SCAME - راه اندازی تابلو برق

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.