طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره فنی:

  • در زمینه پروژه های صنعتی و با گرایش های برق، اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، ابزار دقیق و اعلام حریق و BMS ساختمان