راه حل های Wiha

مراحل گوناگون لخت کردن سیم، برش طولی غلاف یا پوسته برداری کابل با ابزارهای مناسب

مراحل گوناگون لخت کردن سیم، برش طولی غلاف یا پوسته برداری کابل با ابزارهای مناسب

راهنمای عملیاتی کار با کابل ها لخت کردن سیم، غلاف برداری، برش طولی سه مرحله کاری که بسته به نوع و هدف کاربری کابل، شرایط متفاوتی را برای ابزار مورد استفاده اعمال می کنند. کدام ابزار برای کدام یک از ...

مقاطع مختلف در پیچ گوشتی

مقاطع مختلف در پیچ گوشتی

پیچ گوشتی ها رایجترین تکنولوژی مورد استفاده برای بستن پیچ ها هستند. بر خلاف سایر تکنیک های اتصال مانند جوشکاری یا چسب، اتصال با پیچ می تواند بدون هیچ آسیبی ایجاد شود. انتقال نیرو به پیچ از طریق اتصال مثبت ...