• لاله زارجنوبی-پلاک 197- واحد3

ایستگاه های گاز

تکنولوژی تله کنترل و RTU  در کمپانی WAGO

تکنولوژی تله کنترل و RTU  در کمپانی WAGO

  تکنولوژی تله کنترل و RTU  در کمپانی WAGO کمپانی WAGO ارائه دهنده سیستم های تله کنترل و RTU در صنعت گاز، ‌آب، برق و کلیه تجهیزات زیر ساختی نیازمند تله کنترل می باشد. اگرچه استفاده از انرژی های پاک ...