تأسیسات

Building Management System

Building Management System

موضـوع: معرفی گروه صنعتی آسان صنعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتوماسیون و مدیریت متمرکز ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته می ­باشد با توجه به بالا رفتن هزینه­ های انرژی، چگونگی مصرف انرژی قابل توجه می ­باشد. اتوماسیون ساختمان را می­ ...