سيستم مديريت هوشمند ساختمان

کنترل هواساز AHU Control

کنترل هواساز AHU Control

سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS) جهت نظارت، مانيتورينگ و مديريت مركزي كليه سيستم‌ها، تجهيزات، تأسيسات مكانيكي و الكتريكي یک ساختمان به منظور راهبري بهينه، ساده، راحت، سريع، امن و ارزان پیش بینی می گردد. استفاده از سيستم مديريت هوشمند (BMS) ...