سیستم هوشمند ساختمان

کنترل دور در تاسیسات

کنترل دور در تاسیسات

کنترل دور در تاسیسات مقدمه دستگاه کنترل دور یک دستگاه الکتریکی می باشد که با تغییر فرکانس و ولتاژ خروجی موجب کنترل و تغییر سرعت الکتروموتورهای استاندارد با جریان متناوب می گردد. این دستگاه قابلیت کنترل الکتروموتورهای با  قدرت ...