کنترلر های BACnet

Building Automation with BACnet

Building Automation with BACnet

جهت صرفه جویی در زمان و هزینه های مهندسی در اجرای پروژه های اتوماسیون و مانیتورینگ ساختمان و همچنین استفاده از یک پروتکل باز، کمپانی WAGO سری جدید کنترلرهای ساختمانی با مدل های زیر را ارائه می دهد: Building Automation ...