• لاله زارجنوبی-پلاک 197- واحد3

788-304

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO

ترانسدیوسرهای کمپانی WAGO کمپانی WAGO ارائه دهنده رنج کاملی از مبدلهای سیگنال که در صنعت با نامهای مختلفی مانند سیگنال کاندیشنر، ترانسدیوسر، بریر، ایزولاتور، و یا سیگنال آمپلی فایر شناخته می شوند، می باشد. مبدلهای سیگنال WAGO دارای مشخصه های صنعتی ...