پروژه ها

تابلوهای موتورخانه

تابلوهای موتورخانه

تابلوهای موتورخانه های مجتمع مسکونی، تجاری و اداری تابلوهای ساخته شدهبا کیفیت ترین اجناس، طراحی و مونتاژ گشته و در نقاط مختلف تهران و ایران نصب و راه اندازی گردیده است....

مرکز کنترل

مرکز کنترل

تابلوهای   کنترل   هواساز   برای پروژه های   مختلف  در  سطح  ایران  برخی از این تابلوها  مطابقتابلوهای موتورخانه های مجتمع مسکونی، تجاری و اداری تابلوهای ساخته شدهبا نظر کارفرما  و ا  کثرا  توسط   مجموعه   آسان صنعت   طراحی  و  ساخته  شده ...

پروژه گهرزمین

پروژه گهرزمین

پروژه شرکت فکورصنعت تهران که با مجموعه آسان صنعت به انجام رسید: تابلوهای ساخته شده به صورت بارانی و دارای IP55 که مربوط به هشت دستگاه کولینگ تاور، در پروژه های معدنی سیرجان و گهرزمین استفاده شده است.در ...

پروژه شرکت گوشتیران

پروژه شرکت گوشتیران

پروژه شرکت گوشتیران که با مجموعه آسان صنعت به انجام رسید:تابلوهای ساخته شده به صورت استنلس استیل بوده که نیاز صنایع غذایی می باشد.مطابق با خواسته ی کارفرما در این مجموعه کلیدهای کنترل در روی سقف تابلو و ...

خرد صنعت

خرد صنعت

تابلوهای کنترل تجهیزات خروجی نفت از چاه های نفت چشمه خوش استان خوزستانتابلوهای کنترل پتروشیمی مبین واقع در منطقه ویژه اقتصادی ...

پارس خودرو

پارس خودرو

تابلوهای کنترل دور ساخته شده که نصب و راه اندازی آن نیز توسط مجموعه  آسان صنعت انجامشده است مربوط به کولینگ تاور شرکت پارس خودرو می باشد.تابلوهای کولینگ تاور پروژه L90  نیز ساختهو راه اندازی گردیده است که ...

تابلوی بانک خازن

تابلوی بانک خازن

تابلوی بانک خازنی جهت کم کردن زاویه بین جریان و ولتاژ در بارهای سلفی ساخته می شوند و براساس Cos phi زاویه فی ما بین کار می کنند....

پروژه شرکت آسفالت طوس

پروژه شرکت آسفالت طوس

پروژه شرکت آسفالت طوس که با مجموعه آسان صنعت به انجام رسید:تابلوهای ساخته شده ه بصورت بارانی و دارای IP55 که مربوط به چهار دستگاه کولینگ تاور درفازهای 1 و2 پروژه سنگ آهن گلفا می باشد.در این مجموعه ...

پروژه صنایع شیمیایی اصفهان

پروژه صنایع شیمیایی اصفهان

پروژه صنایع شیمیایی اصفهان که با مجموعه آسان صنعت به انجام رسید:تابلوهای ساخته شده بصورت دیواری و دارای IP42 که مربوط به کولینگ تاورهای این منطقه نظامی می باشد.ولتاژ ورودی این تابلوها 500 ولت می باشد.در این ...